Célunk, hogy a betegeink a lehető legrövidebb időn belül a legkényelmesebben, magas szintű háziorvosi ellátást kapjanak. Praxisunk a Semmelweis Orvosegyetem akkreditált oktatóhelye, ezért a rendelőben VI. éves orvostanhallgatók kéthetes, valamint rezidensek szakvizsga előtti képzése folyik. Ezért fordulhat elő, hogy Ön a rendelőben fiatal kollégát lát, aki munkánkat figyeli, vagy aktívan rendel is. Munkájuk mindenkor szoros felügyelet mellett történik.