335/2009. (XII.)29.) EüM rendelet
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről.
A jogszabályban szereplnek betegségek BNO kódjai.

1/2014 (I.16) EMMI rendelet a fertőző betegségek bejelentéséről.

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről.

4/2000 (II. 25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről az egészségügyről.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.

26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról.

284/1997.(XII.23) Korm rendelet a térítés ellenében igénybevehető orvosi szolgáltatásokról.

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról