2015- ben nyertem felvételt az Igazságügyi szakértői névjegyzékbe.

zoom_in
Kompetenciakörömbe tartozó területek:
 
  • egészségügyi tevékenység (orvosi műhiba, orvosi kártérítési perek kapcsán) orvosszakértői véleményezése
  • maradandó testi fogyatékosság, munkaképesség csökkenés, egészségi állapot véleményezése személyes vizsgálat alapján
  • háziorvosi, foglalkozás- egészségügyi/ üzemorvosi területen felmerülő bármilyen szakértői kérdés.

A magánszakértői véleményekkel kapcsolatos jogi szabályozás az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment keresztül.
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

A magán felkérésre készített szakvélemény, csakúgy, mint a hatóság által kirendelt, a szakértő szakmai álláspontját tükrözi, ami nem feltétlenül egyezik az Ön koncepciójával. Erre tekintettel lehetőséget biztosítok - a szakvélemény írásba foglalása előtt - szakértői konzultációra, melynek során megbeszéljük, hogy milyen válaszokat tudok adni a feltett kérdésekre, és mi az ügy kapcsán a szakértői meglátásom, véleményem. Amennyiben ez nem az Ön álláspontját támasztja alá, és nem kér írásba foglalt szakértői véleményt, kevesebb költséggel kell számolnia. Természetesen a szóbeli konzultáció nem kötelező, kérhet egyből írásba foglalt szakvéleményt is.
 
Amennyiben a fentiek alapján úgy dönt, hogy szakértői véleményt szeretne készíttetni, kérem, először fogalmazza meg azon kérdéseket, melyekre választ vár. A honlapon megtalálja a főbb kérdésköröket, melyekben szakértői vélemény készítését vállalom. Ezt követően lehetőleg elektronikus formában, az e-mail címemre juttassa el az összes, az ügyben releváns orvosi dokumentációt a megválaszolandó kérdésekkel együtt. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nem saját orvosi leleteit küldi meg, felhatalmazást kell kérnie a betegtől, hogy azokat Ön nekem kiadhassa, és én azokat megismerhessem, illetve azok alapján szakértői véleményt készíthessek. A leletek postai úton is megküldhetők, azonban kérem, csak és kizárólag másolatot küldjön ilyen módon. Azt követően, hogy elküldte a kérdéseit és az orvosi dokumentációt (amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll), 2 munkanapon belül készítek Önnek egy árajánlatot az írásbeli szakértői vélemény és a szóbeli konzultáció díjával kapcsolatban. Amennyiben szóbeli konzultációt követően kéri a szakvélemény írásba foglalását, ennek díjából a szóbeli konzultáció díja levonásra kerül.
 
Előfordulhat az is, hogy teljesen tanácstalan, nem tudja honnan, milyen iratokat szerezzen be a szakértői megbízáshoz, nem tud kérdéseket megfogalmazni, vagy esetleg csak tanácsot szeretne kérni hatóság általi szakértő kirendelés előtt. Ez esetben lehetősége van előzetes konzultációt igénybe venni, szintén előre egyeztetett időpontban. Természetesen az előzetes konzultáció során csupán általános tájékoztatás történhet, orvosszakértői, szakmai állásfoglalás az ügy érdemét érintően nem kerül szóba.
 
Az aktuális szakértői díjszabásról e-mailben küldök tájékoztatást.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel, akár telefonon, akár e-mailben készséggel állok rendelkezésére!