Mi a mediáció?

A mediáció permegelőző, pert helyettesítő, alternatív vitarendezési eljárás.

Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.

A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására.

A mediátor egyik felet sem képviseli, kettejük között áll. Mindkét fél képviseli saját szempontjait, érdekeit; kizárólag olyan döntés születhet, amelyben mindkettejük szempontja megjelenik.

A mediátor segít a feleknek azzal a céllal, hogy felismerjék, saját ügyükben ők maguk a legkompetensebbek; ők a „szakértők”.

A mediáció akkor eredményes, ha írásbeli megállapodással végződik, és akkor jó, ha mindkét fél nyertesnek érzi magát: a megállapodás azt a közös nevezőt tartalmazza, ami az egyik félnek még, a másiknak pedig már elfogadható.

A mediációt a legkülönbözőbb vitás helyzetek, konfliktusok megoldása érdekében lehet alkalmazni: üzleti- gazdasági, családi, párkapcsolati, válási, gyermek-elhelyezési, munkaügyi, büntetőügyi,  iskolán belüli viták, kamasz-szülő viták, családban fellépő vagyoni konfliktusok, szomszédok közötti nézeteltérések, stb.

Miért a mediációt válasszam?
 • gyors: néhány alkalom után megállapodással zárulhat
 • olcsóbb, mint bíróságra menni (a per során illetéket, perköltséget, ügyvédi munkadíjat, szakértői díjat, stb. kell fizetni)
 • önkéntes: mindkét fél szabad akaratán alapul a részvétel – bármikor kiléphetnek a mediációból
 • diszkrét: csak és kizárólag az érintett felek vesznek részt a folyamatban és a mediátort titoktartási kötelezettség terheli (míg a bírósági tárgyalás főszabály szerint nyilvános)
 • végig a felek maradnak az ügy urai
 • az írásbeli megállapodásba csak olyan rendelkezés kerülhet, amellyel minden fél egyetért, ezáltal mindenki nyertese az ügynek
 • a mediáció során született megállapodások 85-90 %-át a felek maguktól betartják
 • erősíti a vitában álló felek közötti bizalmat és együttműködést (míg a bírósági eljárás még jobban szétválaszt!)
 • nincs vesztenivaló – ha nem tudnak megegyezni, választhatnak más megoldást.
Válási mediáció

A válási mediáció olyan házaspároknak szól, akik úgy érzik, hogy a kapcsolatuk már menthetetlen, és szeretnének minél gyorsabban, konfliktusok nélkül elválni.

A válási mediáció célja, hogy segítsen a házaspároknak megegyezni a váláshoz szükséges kérdésekben, mint például a vagyonmegosztás, szülői felügyelet (gyermekelhelyezés), gyermektartás, és elkészüljön egy írásbeli válási egyezség.

A válási egyezséget a bíróság elfogadja és az egyezség alapján kimondja a válást, akár már az első tárgyaláson. Közös megegyezés esetén a bíróságon nem kell a váláshoz vezető okokról beszámolni, így elkerülhető az elhúzódó válóperes viták miatti bizonytalanság, stressz.

Párkapcsolati mediáció

Amikor egy pár életében krízishelyzet merül fel, külső segítségre lehet szükség a kapcsolat helyreállításához. A párkapcsolati mediáció kevésbé a múltra, sokkal inkább a jövőre fókuszál. a párterápiához képest gyakorlatiasabb.

A mediátor megteremti a megbeszélés kereteit, segít kordában tartani az indulatokat és kulturált mederben tartani a megbeszélést. A mediáció során

 • a párok feldolgozzák a sérelmeiket,
 • megtanulják megérteni egymást, ahelyett, hogy egymást hibáztatnák,
 • megtanulják megfelelően kommunikálni az érzéseiket, igényeiket, ahelyett, hogy elbeszélnének egymás mellett,
 • megoldást keresnek a problémáikra
 • megkeresik kapcsolatuk értékeit
 • újjáépítik a kapcsolatukat
Gazdasági - üzleti mediáció

Az üzleti élet bármely területén adódó konfliktushelyzetben nagyon fontos a gyors, költséghatékony és legfőképp diszkrét eljárás.

A bírósági pereskedés a legtöbb esetben évekig húzódik, rengeteg pénzbe kerül (ügyvédek munkadíja, szakértői díjak, illeték, stb.) és nem lehet tudni az ügy kimenetelét. Ezzel szemben a mediáció sokkal rövidebb idő alatt (akár azonnal vagy pár héten belül) nyújt egy lényegesen költséghatékonyabb alternatívát.

A mediációval kizárhatja a nyilvánosságot, a negatív sajtóvisszhangot, mert a feleket titoktartási kötelezettség terheli, így nem sérül a cég jó hírneve és az üzleti titok sem kerül napvilágra. A mediáció ideje alatt a cég tevékenységét nem kell felfüggeszteni, nincs kieső árbevétel, a munka zavartalanul folyhat. Jobb ma egy egyezség, mint egy ítélet évek múlva, aminek a kimenetele végig bizonytalan!

Munkaügyi mediáció

Segíti a kollektív munkaügyi érdekviták szereplőit, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat tudjanak kötni egymással.

Támogatja a kommunikációt, a közös álláspont kialakítását.

Hozzájárul a konfliktushelyzet megszüntetéséhez, a munkahelyi béke helyreállításához, megtartásához.